24 - Walter Mattos Jr, fundador e Editor do Lance!

24 - Walter Mattos Jr, fundador e Editor do Lance!